Gratis terugsturen | 30 dagen bedenktijd | Altijd bereikbaar | Gratis verzending vanaf € 20 | Achteraf betalen | Vandaag besteld, morgen al in huis!*

Zoek hier ebooks!

Gelijkaardige ebooks

Beter belonen in organisaties-ebook

Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen bedrijven hun managers en personeelsleden? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven. Beter zowel voor de onderneming of instelling als voor de medewerkers. Zulke vragen komen natuurlijk niet zomaar naar voren. Eén perspectief wordt gevormd door veranderingen die zich deze jaren voordoen in de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van Human Resource Management. Een tweede perspectief ligt in de uitgangspunten voor de beloning, zoals die in veel landen worden gehanteerd, o.a. inzake de opbouw ervan. Zo blijft Functiewaardering ook in ons land de klassieke basis vormen voor het vaste deel van de beloning, terwijl resultaatafhankelijke beloning daarnaast op een steeds grotere schaal wordt toegepast. Maar onder welke voorwaarden leidt resultaatafhankelijk belonen ook tot betere resultaten? In dat verband wordt eveneens ingegaan op het verbinden van een bonus aan het resultaat van de periodieke beoordeling van het functioneren of pres-teren van individuele personeelsleden. Omdat zich daarbij telkens weer dezelfde karakteristieke problemen voordoen wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en resultaten van performance management. Ook à la carte beloning en de levensloopregeling komen ter sprake. Het derde perspectief betreft het streven van veel bedrijven naar strategische beloning, waardoor de total compensation beter kan aansluiten op de kernthemas van het bedrijfsbeleid. De ideeën en voorstellen waarmee de auteur in dit boek komt, zijn mede gebaseerd op een breed reservoir aan onderzoeksresultaten, ervaringen uit de praktijk en theoretische invalshoeken inzake de beloning. Henk Thierry werd in 1976 hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij benoemd tot hoogleraar Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en medio 2000 werd hij hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvT. Sinds zijn emeritaat is hij betrokken bij de invoering en de evaluatie van performance management (o.a. op de Nederlandse Antillen), onderzoek naar bedrijfskenmerken die de inzet van oudere personeelsleden bevorderen dan wel belemmeren, en advies op het gebied van beloningsbeleid en HRM. (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.) Uit de inhoud 1 Waarom beloning belangrijk is Wat speelt er? Het belang van beloning Doelstellingen van belonen Motiveren via beloning? Het kan beter 2 Functiewaardering en beloning Welke basis voor belonen? De kern van functiewaardering Methoden voor het waarderen van functies De werkwijze bij functiewaardering Belonen van ervaring? Werken met functiewaardering Werkt functiewaardering wel? Doelen (functies) van functiewaardering Skill- of competentiebeloning Kan het beter met functiewaardering? Kortom 3 Prestatiebeoordeling en 'performance Management' Een kernthema Doelen van beoordeling Wat beoordelen? Kwetsbare kanten van beoordeling Belangen van beoordelaars Enkele theoretische noties De kern van Performance Management PM-cyclus: intern deel PM-cyclus: extern deel Enkele aanbevelingen Beoordeling: kan het beter? kortom 4 Resultaatafhankelijke beloning De naam Merit rating Onderzoek naar merit rating Competentiebeloning Afhankelijk van wat voor resultaten? Een korte terugblik Belangrijke kenmerken van resultaatafhankelijke beloning Theoretische perspectieven Systemen en vormen Niet alleen systemen Doelen van resultaatafhankelijke beloning Kan het beter? Kortom 5 Arbeidsvoorwaarden ter keuze Uitgangspunt Werkwijze Doelen Schaars onderzoek Levensloopregeling Kan het beter? kortom 6 Strategische beloning Alleen maar woorden? Wat is een strategie? Typologie en verandering Kwesties van strategisch

Goedkoopste prijs: € 9.99

Koop nu online!

Direct beschikbaar